Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötészet, montírozás/kasírozás és a nyomás utáni más kisegítő tevékenységek pl. könyvek, brosúrák, magazinok, katalógusok stb. kötése és befejező szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, vágás és körülvágás, összeállítás, drótfűzés, cérnafűzés, ragasztókötés, vágás és borítófektetés/-készítés, ragasztás, kollacionálás, fércelés, aranyozás; spirálozás és műanyag „drótfűzés”
– a nyomtatott papír és karton kötése és befejező szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, domborított nyomás, átfúrás, lyukasztás, perforálás, domborítás, ragasztás, enyvezés, laminálás
– a CD-ROM-készítés befejező szolgáltatásai
– az ügyfél egyedi igényeihez igazított postázás befejező szolgáltatásai, úgymint boríték elkészítése (címzése)
– az egyéb befejező nyomdai szolgáltatások, mint kivágás, benyomás vagy fólianyomás, Braille-írás másolása