Ebbe a tételbe tartozik:
– a szabadidős park és strandszolgáltatás (szállás nélkül), beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.)
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszolgáló kempingszolgáltatás, lásd: 553001 – Kempingszolgáltatás Kempingszolgáltatás

Engedélyköteles a tevékenység?

Közfürdő üzemeltetése.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Az üzemeltetési szabályzat megfelelőségéről a közfürdő fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala határoz.

Engedélyt előíró jogforrás: 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu

Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta.

Fürdési idény:

a) a kormányhivatal határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy

b) üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a kormányhivatal határozatában megállapított időszak.

Engedélyező hatóság: Ha a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden év május 1. napjáig

a) dönt a fürdővíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdővíz használat) engedélyezéséről,

b) megjelöli a fürdési idény tartamát,

c) meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételeknek a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése alapján kialakított ütemtervét,

d) kijelöli az R.3. melléklet szerinti védőterületet.

A fürdőhely kijelölését megelőzően a kormányhivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A fürdővíz használatának engedélyezését megelőzően a kormányhivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a fürdővíz fekvése szerint illetékes jegyző részvételével. A szakhatóságok az állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében vagy az azt követő tizenöt napon belül adják meg.

Engedélyt előíró jogforrás: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu