Ebbe a tételbe tartozik:
– a tűzvédelmi tervezői tevékenység (betűjele: TUÉ), mint pl.:
– építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése
– építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása
– épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése
– építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése
– építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése
– építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása
– építmények tűzterhelésének, tűzidő tartamának tervezése
– tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése
– építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése
– hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése
– építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél
– építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése

Engedélyköteles a tevékenység?

Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza a törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy készítheti, aki tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A tűzvédelmi tervezői jogosultság a tűzvédelmi tervezői névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolható. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatása annak engedélyezhető, aki büntetlen előéletű, rendelkezik az 1996. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, szakirányú végzettséggel és megfelel az abban meghatározott egyéb feltételeknek, és a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki vagy építész kamarának a tagja.

A tűzvédelmi tervezői névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett természetes személyt.

A névjegyzéket vezető szerv a tűzvédelmi tervezőkről nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza

a) a természetes személyazonosító adatokat,

b) a bejelentés azonosító számát,

c) az elérhetőségi címet (postacím, telefon, telefaxszám, e-mail).

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl a nyilvántartásnak a b) pontjában szereplő adatai is nyilvánosak. A c) pontjában meghatározott adatok nyilvánossága tekintetében a tűzvédelmi tervező nyilatkozata irányadó.

Az országos kamarákon belül a Magyar Mérnöki Kamara legalább építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, vízépítési, környezetvédelmi, földmérő és térképészeti, erdészeti és faipari, mezőgazdasági, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai, munkabiztonsági, tűzvédelmi szakterületeken, valamint a jogosultsághoz kötött egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületeken, a Magyar