Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ez az ágazat tartalmazza a távközlést (telekommunikációt) és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek révén beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel továbbítható. Ezt olyan távközlő berendezésekkel végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak, vagy többfélét kombinálnak. Az ágazatba tartozó tevékenységek közös vonása, hogy a tartalom továbbítását a nélkül végzik, hogy annak létrehozásában részt vennének. Az ágazaton belüli csoportosítás alapja a működtetett infrastruktúra.

A televíziójel továbbítása esetén a távközlés magában foglalhatja teljes csatornák műsorszerkezetének összekapcsolását (a 60 ágazatban gyártott) programcsomagokba terjesztés céljából.