Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe az ágazatba tartozik az átalakítás vegyipari eljárásokkal és termék-előállítás a szerves és szervetlen nyersanyagokból. A vegyi alapanyagok gyártása – ami az első alágazatot alkotja – eltér a vegyi alapanyagok tovább-feldolgozásával előállított intermedierek és végtermékek gyártásától, ezek a további szakágazatokba tartoznak.