2012. évi CXX. Törvény, 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet