Ebbe a tételbe tartozik:
– a mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil mosása, vasalása stb. géppel, kézzel vagy érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a nagyközönség, akár közületi megrendelők részére
– a szőnyeg, takaró, kárpit, függöny, lakástextília, faliszőnyeg tisztítása akár az ügyfél helyiségében, akár máshol
– az ágyneműk, munka- és egyenruhák és hasonló cikkek kölcsönzése a mosodától
– a pelenkatisztítás – pelenkacsere szolgáltatás
– a textil mosása, tisztítása az érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel
– a ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a tisztítással együtt és azzal közvetlen összefüggésben végzik
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a ruhakölcsönzés a munka- és az egyenruhán kívül, még akkor is, ha a tisztítás a tevékenység szerves részét képezi, lásd: 772903 – Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése
– a ruházat stb. javítása és átalakítása, lásd: 952911 – Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása
– a vasalás háztartásnál, lásd: 960104 – Mosás, vasalás háztartásnál

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Textil, szőrme mosása, tisztítása

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) az R: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet