Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a villamosenergia-, földgáz-, gőz-, melegvízellátás és az ezeknek megfelelő szolgáltatások állandó infrastruktúrán (közműhálózaton), gerinc- és leágazó vezetéken keresztül. A hálózat mérete nem meghatározó.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az olyan elektromos és gázközmű működtetése is, amely termeli, ellenőrzi és elosztja a villamos energiát, illetve a gázt.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik még:
– a gőzellátás és a légkondicionálás

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik – magyar kiegészítés:
– az ipari park és lakóépület villamosenergia-, gáz-, gőzellátása, és hasonló szolgáltatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a vízellátás és szennyvízelvezetés, lásd: 36, 37, valamint a gáz szállítása csővezetéken (jellemzően nagy távolságra).