Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
– az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
– az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
– a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 84.30
– az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 87.30
– a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91

Nem ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 56.29
– a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség, amelyben az oktatás szerepe meghatározó, lásd: 85 ágazat