Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy más igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt:
– tanácsadás és képviselet polgári ügyekben
– tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,
– tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban
– az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
– cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással
– szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatban
– közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése
– aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
– az egyéb közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bírósági tevékenység, lásd: 84.23