Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe az alágazatba tartozik a fizikai formát öltő vagy elektronikus piacok tevékenysége, amelyeken részvény adásvételét, részvényopciók, kötvények vagy árutőzsdei kontraktusok lebonyolítását végzik.