Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
– azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, a hozzáférést nyújtó szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezetékes távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak:
– a kapcsoló és átviteli berendezés működtetése és üzemfenntartása a két pont közötti, távbeszélővonalon, mikrohullámon vagy távbeszélővonal és műholdas kapcsolat kombinációjával végzett távközlési módokon
– a kábeles elosztó rendszer működtetése (például: adatok és televíziós jelek elosztására)
– az olyan távközlés, amely a saját eszközeit használja a távíró- és más nem beszédhanggal működő jel átvitelre

Ezt olyan távközlő berendezések végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét kombinálnak.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
– a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a tulajdonostól és a hálózatok működtetőitől, valamint ezt a kapacitást hasznosítva az üzleti és háztartási célú távközlési szolgáltatás nyújtása
– a vezetékes infrastruktúrát működtető által nyújtott internet-hozzáférés is

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 61.90