Ebbe a szakágazatba tartozik:
Az alágazatba tartozik minden szárazföldi személyszállítás a vasúti szállítás kivételével. A városi vagy elővárosi közlekedési rendszerhez tartozó vasúti szállítás azonban idetartozik.