Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe az alágazatba tartozik a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött hulladékok összegyűjtése szemetesládákkal, vagy kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb. Idetartozik a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok gyűjtése is, ilyen pl. a háztartásoknál képződött hulladék, az akkumulátor, a főzésből származó olaj és zsír, a szállítások során illetve garázsokban keletkező használt olaj, valamint az építési és a bontási hulladék. Idetartozik a hulladékgyűjtés integrált részét képező hulladékszállítás is.

Nem ebbe az alágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– az elkülönülten végzett hulladékszállítás, lásd: 49 ágazat