Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése
– az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon (szippantós autó)
– az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, tisztítása
– a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó víz stb.) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, mint pl. hígítás, rácsszemét kiemelése, szűrés, ülepítés stb.
– a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 39.00
– az épületben lévő szennycsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása, lásd: 43.22

Nem ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), lásd: 36.00
– a szennyvíz és zárt csapadékvíz csatornák építése, javítása és átalakítása, lásd: 42.21