Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás. Idetartozik még a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vízkivétel folyókból, tavakból, kutakból stb.
– a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton)
– a víztisztítás vízszolgáltatás céljából
– a vízkezelés ipari és egyéb célra
– a víztermelés az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével
– a vízelosztás vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével
– az öntözőcsatornák működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik még az öntözőcsatornák működtetése; de a mezőgazdasági célú öntözési szolgáltatás öntöző berendezésen keresztül és egyéb, ehhez hasonló mezőgazdasági szolgáltatás nem tartozik ebbe a szakágazatba.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági célú öntöztetőberendezések működtetése lásd: 01.61
– a szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 37.00
– a vízszállítás a csővezetékeken (nagy távolságú), lásd: 49.50

Nem ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a csapadékvíz gyűjtése szennyvízként (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), lásd: 37.00