Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elosztórendszer (pl. hálózat, tartószerkezet, mérőkészülék, vezeték) üzemeltetése, amelyen a termelt villamos energia eljut a végső fogyasztókhoz