Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe az ágazatba tartozik az olyan gépek, gépi berendezések gyártása, amelyek az anyag független feldolgozására alkalmasak, a feldolgozás történhet mechanikai, termikus eljárással, vagy más technológiával, mint pl. továbbítás, szórás, tömegmérés, csomagolás stb. Idetartoznak ezek mechanikai alkatrészei, amelyek rendeltetése az erő kifejtése, alkalmazása, és elsődlegesen ilyen speciális célra alkalmasak. Ebbe az ágazatba tartozik a helyhez kötött és hordozható, vagy a kézben tartott eszközök gyártása is, attól függetlenül, hogy azokat az iparban, az épületek, építmények építésében, a mezőgazdaságban vagy a háztartásban alkalmazzák. Az itt meghatározott feltételeket teljesítő, a személyek vagy áruk szállításában alkalmazott speciális gépi berendezések gyártása szintén ebbe az ágazatba tartozik.

Az ágazat megkülönbözteti egyrészről a „speciális” és az „általános” rendeltetésű gépi berendezések gyártását, azaz az egyetlen vagy néhány TEÁOR-ágazatban alkalmazott speciális gépeket azoktól, amelyeket az ágazatok széles körében, általánosan alkalmaznak.

Ebbe az ágazatba tartozik még:
– a nem termelőfolyamatban alkalmazott speciális rendeltetésű gépek, gépi berendezések gyártása, mint pl. tekepálya, más szórakoztató, vásári és szabadidő berendezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– az általános rendeltetésű fémfeldolgozási termékek gyártása, lásd: 25 ágazat
– az irányítástechnika és számítástechnika eszközeinek a mérő- és vizsgálókészülékek, az elektromos elosztó-, irányítókészülékek gyártása, lásd: 26 és 27 ágazat
– az általános rendeltetésű gépjárművek gyártása, lásd: 29 és 30 ágazat