Ebbe a szakágazatba tartozik:
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kokszoló kemencék működtetése
– a koksz és félkoksz gyártása
– a szurok és a szurokkoksz gyártása
– a kokszgáz gyártása
– a szén- és lignitkátrány gyártása
– a koksz agglomerálása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a feketeszén-, barnaszén- és lignitbrikett gyártása, lásd: 19.20