az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet