az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és
felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet