az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes
szabályairól 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet