Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
– az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
– az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
– a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430 teáor – Kötelező társadalombiztosítás
– az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730 teáor – Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
– a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 teáor – Gyermekek napközbeni ellátása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 5629 teáor – Egyéb vendéglátás
– a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség, amelyben az oktatás szerepe meghatározó, lásd: 85 ágazat

Engedélyköteles a tevékenység?

IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek és a szolgáltatói nyilvántartás elektronikus adatfeldolgozójának a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.

A Kormány az 1993. évi III. törvény alkalmazása során működést engedélyező szervnek a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) fenntartói feladatokat ellátó megyei, fővárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes kormányhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az e rendelet szerinti ellenőrzésre meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – a működést engedélyező szerveket jelöli ki.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. október 31-ével az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján jogutódlással – a Kincstárba történő beolvadással – megszűnik.

Az ONYF általános jogutódja a Kincstár.

A 2017. október 31-én megszűnő ONYF

a) központi szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Kincstár központi szerve,

b) különös hatáskörű igazgatási szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi III. törvény

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://szocialisportal.hu/mukeng

Vissza a listához