Ebbe a tételbe tartozik:
– az elhelyezés a helyszíni egészségügyi ellátással egybekötve, állandó orvosi felügyelet nélkül (pl. szanatórium)
– az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet mellett, lásd: 861002 – Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban, 861004, 861005 – Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban, 861006 – Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg- szakellátásban
– az egészségügyi szakképzettségűek által végzett házi ápolás, lásd: 862, 869 alágazat
– az idősek bentlakásos ellátása ápolás nélkül vagy minimális ápolással, lásd: 873001 – Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.
– a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. gyermekotthonok, gyermekszállások, hajléktalanok átmeneti szállásai, lásd: 8790 ágazat

Engedélyköteles a tevékenység?

Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek és a szolgáltatói nyilvántartás elektronikus adatfeldolgozójának a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.

A Kormány az 1993. évi III. törvény alkalmazása során működést engedélyező szervnek a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) fenntartói feladatokat ellátó megyei, fővárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes kormányhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az e rendelet szerinti ellenőrzésre meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – a működést engedélyező szerveket jelöli ki.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. október 31-ével az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján jogutódlással – a Kincstárba történő beolvadással – megszűnik.

Az ONYF általános jogutódja a Kincstár.

A 2017. október 31-én megszűnő ONYF

a) központi szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Kincstár központi szerve,

b) különös hatáskörű igazgatási szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi III. törvény

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://szocialisportal.hu/mukeng