Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
– az oktatási szaktanácsadás
– az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
– a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
– a vizsgáztatás lebonyolítása
– a diákcsereprogramok szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a pedagógiai szaktanácsadás
– a pedagógiai módszertani iránymutatás
– a pedagógiai szakszolgálatok alábbi tevékenységei:
– a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
– az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység
– a nevelési tanácsadás
– a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a társadalomtudomány, humán kutatás-fejlesztés, lásd: 7220 teáor – Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 9499 teáor – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Oktatási szaktanácsadás tevékenysége

A 8560 teáor tevékenység közé tartozik az oktatási szaktanácsadó munkakör, amely magában foglalja az oktatási rendszerek, intézmények, tanárok és diákok támogatását, annak érdekében, hogy javítsa az oktatási folyamatok hatékonyságát és eredményességét. 

Az oktatási szaktanácsadó elemzi az oktatási igényeket, fejleszt és javasol stratégiákat a tantervi fejlesztésre, tanári továbbképzésre és a diákok teljesítményének optimalizálására. 

 

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Vissza a listához