Ebbe a tételbe tartozik:
– az olyan oktatási program, amely felkészíti a résztvevőket a közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül, azaz középfokú, államilag elismert szakma, részszakma vagy szakképesítés megszerzésére
– a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai oktatás és képzés – a jelenlegi oktatási rendszerben a szakképző iskolák és szakiskolák – alap- és középszintű szakmákra, részszakmákra és szakképesítésekre felkészítő képzései keretében
– a szakgimnáziumok három éves alap- és középszintű szakképesítésre felkészítő évfolyamai
– a kifutó rendszerben szakiskolák és szakképző iskolák OKJ szerinti szakképzései, munkarendtől függetlenül
– az iskolai rendszerű szakmai középfokú felnőttoktatás, felnőttképzési jogviszonyban szervezett iskolai rendszerű szakképzés
– a sajátos nevelési igényű tanulók speciális képzése ezen a szinten
– a szakmai középfokú oktatás keretében végzett gyógypedagógiai tevékenység
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a nem iskolarendszerű szakképesítésre vagy részszakmára felkészítő középfokú felnőttképzés, lásd: 853203 – Szakmai középfokú felnőttképzés
– az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102 – Érettségire épülő szakmai felnőttképzés
– a felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés, lásd: 854103 – Felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés
– a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint
– a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552 szakágazat
– a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 881001 – Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, 8899 szakágazat

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!