Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, zene és egyéb művészetek. Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten.

Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– az alapfokú oktatás (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az általános iskolák alsó tagozata)
– a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
– a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus
– az alapfokú művészetoktatás
– az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a 855 alágazatban meghatározott felnőttképzés
– a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 teáor – Gyermekek napközbeni ellátása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Vissza a listához