Ebbe a tételbe tartozik:
– az elektronikus biztonsági jelzőrendszerekkel, berendezésekkel végzett felügyelet, monitoringszolgálat (a riasztó jelzés vétele, megerősítése vagy annak ellenőrzése, hogy az összes rendszer helyesen működik, a rendőrség, tűzoltóság vagy egyéb kijelölt szervezet értékesítése), mint pl. betörés- és tűzriasztás; beleértve a telepítést és karbantartást is, ha nem elkülönülten végzik
– a biztonsági távfelügyelet
– a mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek felszerelése, javítása, átépítése és beállítása a későbbi megfigyeléssel, távfelügyelettel összefüggésben
– a segélyhívó rendszer telepítése, karbantartása távfelügyelettel egybekötve
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a biztonsági rendszerek telepítése megfigyelés, távfelügyelet nélkül, lásd: 432102 – Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása
– a biztonsági rendszerek, mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek felügyelet, telepítés és karbantartás nélküli szaküzleti eladása, lásd: 475902 – Finomacéláru kiskereskedelem
– a biztonsági tanácsadás, lásd: 749001 – M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
– a kulcsmásolás, lásd: 952903 – Kulcsmásolás

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A 2005. évi CXXXIII. törvény alkalmazásában tervező-szerelő tevékenységnek minősül az elektronikai vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszerek tervezése, telepítése, szerelése, üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, javítása, ideértve a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett vagy – törvény felhatalmazása alapján – a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszer (a továbbiakban: térfelügyeleti rendszer), továbbá a beléptető rendszer és a betörésjelző rendszer létesítésének, karbantartásának, illetve a térfelügyeleti rendszerhez és a távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódó reagálószolgálat működésének körében végzett tevékenységet is.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A vállalkozás köteles a tervező-szerelő tevékenység végzésére irányuló szándékát – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint – a rendőrségnek bejelenteni.

Bejelentést előíró jogforrás: 2005. évi CXXXIII. törvény

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-ugyintezes!igazgatasrendeszeti-szakterulet!szemely-es-vagyonori-8