Ebbe a tételbe tartozik:
– az idegenvezetéssel foglalkozó ügynöki szolgáltatás és saját számlás idegenvezetés
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– az utazás teljeskörű szervezése, lebonyolítása, beleértve az idegenvezetést, lásd: 791201 – Utazásszervezés m.n.s.
– a tolmácsolás, lásd: 743003 – Tolmácsolás
– a hegymászok, horgászok, vadászok vezetése, lásd: 931902 – Egyéb m.n.s. sporttevékenység, 931903 – Sport- és szabadidős horgászat szervezése, 931904 – Sport- és szabadidős vadászat szervezése

Engedélyköteles a tevékenység?

Idegenvezetés.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

Ha az egyéni vállalkozó ténylegesen nem maga folytatja az idegenvezetői tevékenységet, illetve az egyéb vállalkozás esetén a követelményeknek a vállalkozás nevében a tevékenységet ténylegesen végző személynek kell megfelelnie.

Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túlmenően a szolgáltatónak meg kell jelölnie, hogy a szolgáltató mely nyelven (nyelveken) kívánja a tevékenységet folytatni.

Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéshez mellékelni kell

a) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy idegenvezető szakképesítését igazoló okirat másolatát,

b) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,

c) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy igazolvány méretű fényképét.

A Budapest Főváros Kormányhivatal (továbbiakban: kereskedelmi hatóság) által az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartás – a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl – a b) pontja szerinti iratok által tanúsított nyelvtudást, valamint a nyilvántartási számot tartalmazza.

A kereskedelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

A kereskedelmi hatóság a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/B. § (4) bekezdése alapján kiállított idegenvezetői igazolványt a vállalkozás nevében idegenvezetői tevékenységet ténylegesen végző személy részére állítja ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/a-khen-foosztaly-hatosagi-nyilvantartasai