Ebbe a tételbe tartozik:
– az utazási ügynökségek tevékenysége, amelyek elsősorban út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás stb. értékesítésében közreműködnek a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, nagy- vagy kiskereskedelmi alapon

Engedélyköteles a tevékenység?

Utazás közvetítése

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelentette.

Engedélyt előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/a-khen-foosztaly-hatosagi-nyilvantartasai