Ebbe a tételbe tartozik:
– a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység – szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése – gyógypedagógiai és egyes pszichológiai (pl. munka- és szervezetpszichológia, pedagógiai pszichológia, tanácsadó pszichológia) területeken
Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Engedélyköteles a tevékenység?

Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői tevékenységet önálló tevékenységként, egyéni vállalkozóként, társaság vagy szolgáltató tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi szakértői intézet, igazságügyi szakértői testület vagy más szerv nevében végezheti.

Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet mellékletében meghatározott igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.

Az igazolvány a szakértőnek az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a személyazonosság igazolását kivéve – egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat. Az igazolványt a szakértő kizárólag az igazságügyi szakértői tevékenysége során használhatja fel.

Engedélyt előíró jogforrás: 2016. évi XXIX. törvény

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://inyr.im.gov.hu/Szakertok