Ebbe a tételbe tartozik:
– a településrendezési tervezési tevékenység
– településtervezési szakterületen
– és szakági pl.: zöldfelületi és tájrendészeti, közlekedési, víziközmű, energia-közmű, hírközlési szakterületen (lásd lábjegyzet)
– a terület használattal, a rendezési terv kiválasztásával, szabályozásával és közművesítéssel, az úthálózattal, valamint a terület gondozásával kapcsolatos tervek készítése a következetes, koordinált településfejlesztés megteremtése, fenntartása érdekében, mint pl.:
– az átfogó településtervezés
– a közösségi településtervezés
– a településterv sajátos ellátási vagy létesítményi eleminek pl. közlekedés, közművesítés stb. tervezése
– a település rehabilitációjára és felújítására vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
– a tömeg- és magánközlekedésre és elérhetőségre vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
– a település gazdasági és társadalmi viszonyainak fenntarthatóságára vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
– a megvalósíthatósági tanulmány készítése
– a településfejlesztési tervek környezeti hatástanulmányainak készítése, beleértve a gazdasági becsléseket
Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a településtervezésre vonatkozó tanácsadás, pl. szakértői vélemény készítése, igazságügyi szakértés, eljárásrendre, progamfejlesztésre és egyéb településtervezésre vonatkozó tanácsadás, lásd: 711111 – Településrendezési szakértő

Engedélyköteles a tevékenység?

Településtervezés szakmához tartozó településtervezési szakterület, településtervezési zöldfelület, tájrendezési szakterület

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését.

Engedélyt előíró jogforrás: 1996. évi LVIII. törvény

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

https://mmk.hu/kereses/tagok