Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy más igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt:
– tanácsadás és képviselet polgári ügyekben
– tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,
– tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban
– az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
– cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással
– szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatban
– közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése
– aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
– az egyéb közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bírósági tevékenység, lásd: 8423 teáor – Igazságügy, bíróság

Engedélyköteles a tevékenység?

Végrehajtói iroda alapítása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A végrehajtói iroda az önálló bírósági végrehajtói tevékenység végzésének elősegítésére határozatlan időre alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

A végrehajtói iroda alapítására, nyilvántartására, működésére, ellenőrzésére, megszűnésére és tagjainak felelősségére az 1994. évi LIII. törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvnek a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A végrehajtó a kinevezését követő 3 hónapon belül köteles végrehajtói irodát alapítani vagy végrehajtói irodába tagként belépni.

Végrehajtói irodát egy vagy több végrehajtó alapíthat. Végrehajtó iroda tagja csak végrehajtó lehet.

Végrehajtói irodaként a cégjegyzékbe bejegyzett iroda működhet. A végrehajtói iroda az előtársaságra vonatkozó szabályok alapján nem kezdheti meg működését.

A végrehajtói iroda alapításához a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szerve engedélye szükséges (alapítási engedély), az engedélyezés iránti kérelmet az alapító okirat elfogadásától számított 8 napon belül kell a Kar hivatali szervénél előterjeszteni. Így kell eljárni az irodai tagság létesítése esetén is.

Engedélyt előíró jogforrás: 1994. évi LIII. törvény

Közvetítés a 2002. évi LV. törvény alapján.

A közvetítés a 2002. évi LV. törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

Vissza a listához