Ebbe a szakágazatba tartozik a betétek és vagy a betétjellegű források gyűjtése, a hitel- vagy kölcsönnyújtás, egyéb monetáris közvetítés. A hitelnyújtás különböző formákban történhet: kölcsönként, jelzáloghitelként, hitelkártyához kapcsolódóan stb.

A fenti tevékenységeket általában a jegybankon kívüli monetáris intézmények végzik, úgymint:
– bankok
– takarékszövetkezetek
– hitelszövetkezetek

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
– a postazsírói és posta-takarékbanki és pénzutalvánnyal kapcsolatos tevékenység,
– a lakástakarék pénztárak, amelyek lakáshitel nyújtására szakosodtak és betétet is gyűjtenek
– a pénzrendelés

Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a szakosított hitelintézetek

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lakásvásárlási hitel nyújtására szakosodott intézmény, amely nem betétgyűjtő, lásd: 6492 teáor – Egyéb hitelnyújtás
– a hitelkártya-tranzakció feldolgozása és elszámolása, lásd: 6619 teáor – Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában:

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,

c) pénzügyi lízing,

d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

e) elektronikus pénz kibocsátása,

f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

h) valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

k) hitelreferencia szolgáltatás, valamint

l) követelésvásárlási tevékenység.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában:

a) pénzváltási tevékenység

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság:

b) fizetési rendszer működtetése

Engedélyt előíró jogforrás:

c) pénzfeldolgozási tevékenység

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

d) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

e) forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység

f) hitel-tanácsadási tevékenység.

Bejelentést előíró jogforrás: A Magyar Nemzeti Bank engedélye.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 2013. évi CCXXXV. törvény

2013. évi CCXXXVII. törvény

536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet

Vissza a listához