Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a forgalomban lévő pénzmennyiség szabályozása
– a pénzellátás figyelése és ellenőrzése
– a pénzintézetek közti elszámolás céljára letét képzése
– a bankrendszer működésének felügyelete
– az ország nemzetközi tartalékainak birtoklása
– az állam bankáraként végzett tevékenységek

A nemzeti (központi) bankok tevékenysége szervezeti okokból eltérhet ettől.

Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a külföldi pénznemek hivatalos árfolyamainak jegyzése
– a jegybanki alapkamat megállapítása
– a jegybanki számlavezetés a jegybanktörvényben meghatározott alanyi körben
– az országos fizetési és elszámolási rendszer kialakítása
– a készpénzkibocsátás
– a deviza- és aranytartalékok kezelése

Engedélyköteles a tevékenység?

A Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában működő jogi személy. Az MNB székhelye Budapest.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) jogosult Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által Magyarország hivatalos pénznemében kibocsátott bankjegy és érme – ideértve az emlékbankjegyet és emlékérmét is – Magyarország törvényes fizetőeszköze.

Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe nem kell bejegyezni. A részvénytársaság elnevezést az MNB cégnevében nem kell feltüntetni.

Az MNB alapító okiratát a részvényes állapítja meg, amelyet be kell mutatni az Országgyűlésnek.

Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak. Az államot mint részvényest az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

Az MNB jegyzett tőkéje 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A bankjegyek és érmék kibocsátását, címletét és külső jegyeit, valamint bevonását az MNB elnöke rendeletben hirdeti ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Vissza a listához