Ebbe a tételbe tartozik:
– az áruszállítás menetrendszerű, előírt úton közlekedő légi járattal, mint pl.
– a darabáru, csomagba gyűjtött áru, a speciálisan a szállításra könnyen kezelhető módon összeállított konténeres áru
– a levelek és postai küldemények menetrend szerinti légi szállítása a postai és futárpostai szolgáltatók részére
– az egyéb m.n.s. áruk légi szállítása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a repülőgép vagy a repülőgép-hajtómű nagyjavítása, a gyári nagyjavítás kivételével, lásd: 331601 – Légi-, űrjármű javítása
– a repülőtéri tevékenység, lásd: 522302 – Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás
– a légi hirdetés (pl. füstírással), lásd: 731101 – Reklámügynöki tevékenység Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
– a légi szállítóeszköz bérbeadása legénység nélkül, lásd: 773501 – Légi szállítóeszköz kölcsönzése
– a légi felvétel készítése, lásd: 742001 – Fényképészet m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

Menetrendszerű légi áruszállítás

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A légiközlekedési hatóság engedélye alapján.

A Kormány légiközlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a légiközlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:

1. a lajstromozásra kötelezett légijárművek lajstromozása, lajstromozási bizonyítvány kiállítása, Magyarország Légijármű Lajstromának (a továbbiakban: lajstrom) vezetése,

2. az engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység engedélyezésével összefüggő eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenőrzése,

3. a lajstromozásra kötelezett légijárművek egyedi légialkalmasságának vizsgálata és ellenőrzése, valamint a légialkalmassági bizonyítvány kiadása és időbeli hatályának meghosszabbítása,

4. kiadja a Magyarország légterében és repülőterein történő kereskedelmi repülésekhez, a charter járatok működtetéséhez szükséges légiközlekedési hatósági engedélyeket,

5. kiadja a légiközlekedési szakszemélyzet, a légiutas-kísérő, valamint a szakszolgálati engedélyhez nem kötött légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzők szakirányú képzéséhez szükséges engedélyeket, a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeit, a légiutas-kísérők tanúsítványát, valamint a szakszolgálati engedélyhez nem kötött légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzők engedélyeit.

Engedélyt előíró jogforrás: 1995. évi XCVII. törvény

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmu-foosztaly