Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb árucikkek kiskereskedelmi értékesítése közterületi vagy piaci standokon, így pl.
– szőnyeg és takaró
– könyv
– játék
– háztartási gép, készülék, szórakoztató elektronika
– hanglemez és videofelvétel

Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a mezőgazdasági nyersanyag és élő állat
– az építőanyag, vas- és fémáru
– a vegyi áru
– a gép, berendezés (kivéve szállítóeszközök)

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Termékkör:

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

Bejelentést előíró jogforrás:

8. Hangszer

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az alábbi termékek közterületen történő értékesítését tartalmazza:

1. Napilap és hetilap, folyóirat, könyv

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

2. Levelezőlap

Bejelentést előíró jogforrás:

3. Virág

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

4. Léggömb.

Ide tartozik továbbá a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása.

Vissza a listához