Ebbe a tételbe tartozik:
– a mezőgazdasági és erdészeti terület előkészítése építésre
– az építést előkészítő helyszíni munkák, beleértve a robbantást és sziklaeltávolítást is
– a bányászati terület (kivéve gáz- és olajlelőhelyek) előkészítése, a takaróréteg eltávolítása, és az ásványlelőhelyen egyéb területelőkészítési munkák végzése, alagútépítéssel együtt
– az építési terület megtisztítása, aljnövényzet eltávolítása
– a talajstabilizálás
– a vízszintes fúrás kábel és alagcsövezés fektetéséhez
– a talaj visszatöltése, az alapba hordott föld lapvibrátorral, döngölőgéppel történő tömörítése
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a kőolaj- és földgáztermelő kutak fúrása díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 091001 – Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
– a szennyezett talaj ártalmatlanítása, lásd: 390001 – Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s
– az akna és lőszer eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is), lásd: 390002 – Területtisztítás
– a víznyerő kút fúrása, ásása lásd: 422105 – Kútfúrás, 422106 – Kútásás
– az aknamélyítés, lásd: 439901 – Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlása.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search