Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kereskedelmi célú belvízi halászat
– az édesvízi rákok és puhatestűek halászata
– az édesvízi állatok halászata

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
– a különféle édesvízi termékek gyűjtése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a halak, rákok, puhatestűek feldolgozása, lásd: 1020 teáor – Halfeldolgozás, -tartósítás
– a halászati kikötői parti őrség tevékenysége, lásd: 8424 teáor – Közbiztonság, közrend
– a sport-, vagy szabadidős horgászati tevékenység és kapcsolódó szolgáltatások, lásd: 9319 teáor – Egyéb sporttevékenység
– a kizárólag sporthorgászati, halászati területek működtetése, lásd: 9319 teáor – Egyéb sporttevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a nád, sás, hínár és egyéb vadon termő növények és éti csiga gyűjtése, lásd: 0230 teáor – Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Halászat:

a halnak vagy más hasznos víziállatnak megengedett módon és eszközzel halgazdálkodási vízterületen történő rekreációs vagy bemutatási célú, illetve ökológiai célú, szelektív fogása, továbbá gyűjtése, ide nem értve a horgászatot.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Halgazdálkodási hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a halgazdálkodási vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi halgazdálkodási hatóság) jár el – az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel – a megyére kiterjedő illetékességi területen. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége területi halgazdálkodási hatóságként a fővárosra és Pest megye területére terjed ki.

A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról és a halgazdálkodási vízterületekről – a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága és a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírások érvényre juttatása céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a halgazdálkodásra jogosult

ba) természetes személy nevét, lakcímét, születési helyét, születési idejét és anyja leánykori családi és utónevét, vagy

bb) cég cégnevét és cégjegyzékszámát, a cégjegyzékben nem szereplő szervezet nevét, székhelyét és nyilvántartási számát

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

c) a halgazdálkodási jog haszonbérlet vagy alhaszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a haszonbérlet időtartamát

Vissza a listához