Ebbe a tételbe tartozik:
– a gyümölcs-, díszfaiskola működtetése
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a szőlő szaporítóanyag termesztése, lásd: 013005 – Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)
– az erdei faiskola működtetése, lásd: 021001 – Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

Gyümölcs szaporítóanyag forgalomba hozatal céljából történő előállítása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Gyümölcs szaporítóanyagot forgalomba hozatal céljából előállítani csak a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyével rendelkező gyümölcsfaiskolában lehet.

A gyümölcsfaiskola létesítése és üzemeltetése a kérelmező részére akkor engedélyezhető, ha

a) a kérelemben megjelölték a faiskola szakmai felelősét, aki az ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart,

b) a szakmai vezető legalább középfokú kertészeti vagy mezőgazdasági növénytermesztési végzettséggel rendelkezik, és ezt a végzettséget igazoló okirat másolatát mellékelve igazolja, továbbá nyilatkozik a gyümölcs faiskolai tevékenység jogszabályi és nyilvántartási előírásainak ismeretéről,

c) a termesztésre kijelölt terület a mellékelt vázrajz alapján beazonosítható, a jogszerű földhasználat igazolt,

d) a területnek növény-egészségügyi alkalmasságát a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal igazolja, és

e) a szállító a kérelem benyújtását megelőző öt évben a növényfajták állami elismerésére, valamint a szaporítóanyag előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó jogszabályok előírásait nem sértette meg.

A gyümölcsfaiskolai engedélyt a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal adja ki.

Az engedély adataiban történt változást az engedélyes köteles 30 napon belül írásban bejelenteni a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak.

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a növénytermesztési hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki a vetőmagtörvényben szabályozott gyümölcs-, dísznövény szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala szolgáltatási tevékenység tekintetében.

Engedélyt előíró jogforrás: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet